Microsoft365

Komunikacja i współpraca w Microsoft 365
Poczta e-mail – Exchange
Pliki w chmurze – OneDrive
Praca zespołowa – Teams, Sharepoint
Bezpieczeństwo